Bộ 3 Anh Quốc- Chống rụng tăng đậu trái 250ml

Quy cách: 250ml/ 500ml
-Khi SR chuẩn bị xả nhụy trước 3-5 ngày, pha 1 bộ
( 3 chai) cho 200 lít nước ) xịt ướt.
Khi SR xả nhụy khoảng 70-80%, pha 1 bộ cho 250 lít
xịt ướt.
Khi đậu trái khoảng 7-10 ngày: Pha 1 bộ cho 200 lít nước,
xịt ướt.