Sản phẩm Cropworks Cal-Bor USA 500ml

Công dụng chính Chống rụng bông – tăng đậu trái
Quy cách 500ml
Thành phần Ca: 10%; Bo: 0.5%
Liều dùng 500ml pha 400- 500 lít nước
Nguyên liệu Mỹ