Mkp Israel 1Kg

Công dụng chính Sử dụng trong giai đoạn già lá, tạo mầm hoa, xử lý ra hoa nghịch vụ, ra hoa theo ý muốn
Quy cách 1kg
Thành phần P2O5: 60%, K2O: 20%
Liều dùng 1kg pha cho 200-400 lít nước
Nguyên liệu Israel