GROW PLUS 30-10-10 AMINO 500g

Công dụng chính Thúc đẩy quá trình bung đọt nhanh và mạnh, đọt ra mập và mướt, lá xanh dày bóng mượt.
Quy cách 500g
Thành phần Nts: 30%, P2O5: 10%, K2O: 10%
Liều dùng 500g pha 500 lít nước
Nguyên liệu Pháp