Rước mắt cua 500ml

Công dụng chính Rước mắt cua giúp chống chai đầu bông, khô đen bông, kéo vọt bông, sáng mắt cua, tăng tỉ lệ đậu trái non và tăng tỉ lệ ra bông nghịch vụ
Quy cách Chai 500ml
Thành phần
CaO 6%, P2O5 30%, K2O 1% và phụ gia đặc biệt
Liều dùng 500ml pha 400 Lít nước