Trichoderma nấm đối kháng 1kg

Công dụng chính Bảo vệ hệ rễ, hạn chế nấm bệnh – tuyến trùng. Ngăn sự xâm nhập VSV có hại. Ủ phân, cải tạo và nâng cao phẩm chất đất
Quy cách Bịch 1kg
Thành phần

Chất hữu cơ: 15%, N 3%, P2O5 1%, K2O 1%Trichoderma spp: 1×10CFU/g

Azotobacter spp: 1×108CFU/g

Liều dùng Rãi gốc, trộn phân bón gốc.Hòa nước tưới gốc (1kg pha với 400-500 lít nước).

Ủ chung với phân chuồng (1-2 khối)