Ridomil Gold 68 WG

  • Tên thương mại: Ridomil Gold 68 WG
  • Hoạt chất: Metalaxyl M 40g/L + Mancozeb 640g/L.
  • Quy cách: Gói 1kg, gói 100g
  • Phân phối: Công ty VFC